همه‌ی آنهایی که مرا می‌شناسند

می‌دانند چه آدم حسودی هستم ؛
و همه‌ی آنهایی که تو را می‌شناسند ...


لعنت به همه آنهایی که تو را می‌شناسند !