بسم الله اگر حریف مایی...

قصد دارم از این پس بیش از پیش اشعار خودم را در وبلاگ قرار بدهم و امیدوارم شما که مخاطب وبلاگ من هستید ، مرا از نظرتان هر چند مختصر هم که باشد ، محروم نکنید. یک شاعر خوب نیاز دارد خوب دیده بشود ، خوب نقد بشود تا بتواند در کار های بعدی هرچه بهتر ظاهر شود.