تبلتم رو فروختم یه گوشی سامسونگ ساده خریدم ، شایئد باورتون نشه اما خدایی راحت شدم . خدایا شکرت

> لطفا برای یکی از اقوامم که مریض هستش دعا کنید<