جای پیدا کردن راه حل زمین و زمان رو بهم میریزیم که بگیم مشکلی که دارم حقم نیس ، بابا چشماتو باز کن راه حل جلوته ، اوناهاش ❤