اعتراف می کنم کار سختیه و اگه قبلا ادعاشو داشتم ، ادعام رو پس می گیرم . هعی!
بد جور پشیمونم
بدجور
...
بماند :'(