نظم
        از نداشته هایی است که
                                                همین الآن به آن نیاز دارم ، همین لحظه
اینترنت
کم حوصلگی
پر خوابی
عادت به درس خواندن نداشتن
همگی کمک کار بی نظمی ام شده اند ، 
دوستان: ۱. دعا لطفا
               ۲.پیشنهاد بدید ، 
من این همه مطلب میذارم اونوقت دریغ از یه نظر خشک و خالی... :'(