بعضی وقتا که توی یه جلسه ای ،  کلاسی یا جایی ام که حوصله ام داره سر میره می رم توی قسمت نوشتارهای گوشیم و یه بحثی رو شروع میکنم و از یک دوست می خوام که مشارکت کنه ، یکیش اینه...

***

۱چه خبر؟‌

۲خبر خوشی 

۲شما جه خبرا خوش میگذرهچ

۱ای ، بدک نیس.سعی میکنم خوش بگذره ولی بعضی وقتا نمیشه ، اونممیذارم پای بیمرامی دنیا ، بازم خداروشکر😂❤

۲دنیا بی مرام نیس ادماش بیمرامش کردن ‌‌‌..........‌‌💋🌹💜💝😊💋

۱شایدم

۱به هر حال من که هنوز با زندگی کنار نیومدم 

۱خیلی چیزا برام جدیدن که نمیتونستم قبلا تصورش بکنم خیلی چیزا هم هس که درامو میترسم از دستش بدم خیلی چیزا هس که میخوام به دست بیارم

۱کن سعی کردم آزاد ذهن باشم ولی آزاد ذهنی ام حدی داره این دنیا شورشو در آورده دیگه هرچقدم بخوام به خودم بقبولونم اتفاقای دنیا عادیه نمیتونم 😭💜


۲چه حسن تفاهمی منم اصلا با دنیا ابم تو ی یک جوب نمیره 


۱چرا اینجوریه به نظرت؟ ینی چرا دنیا اینطوره؟

۲دنیا بد نیست ادماش بدش کردن باید.باهش کنار اومد والی باهات بد میکن.....من یاد گرفتم فقط بیخیال بودن

***

راستی نظرم درباره ی مطلب غیر منتظره بی غیر منتظره کاملا عوض شد...❤