دوستت دارم میزنم فریاد:


((فکرمن هم باشخانه ات آباد))


دوری ازدستم مثل شعرناب


باخیال تومی سرایم خواب


ای سرانگشتت سرِّ سامانم


بی توای گل آشفته میمانم


بازبارانی برلب بامم


گاه تق تق تقگاه نم نم نم


پ.ن: ۱۳۸۹ محمد هنری

:-) ❤;-)