دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبدار با پنجره داشت 

تاصبح به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک چک چک چکار با حنجره داشت


پ.ن: باران را نماد شاعرانگی خدا می دانم❤

ببار باران باران ببار بر سرمن...

:-)  ;-) ❤