بداهه ای تقدیم به خدا


وای به من که سیاهه قلبم 


پر از غبار گناهه قلبم


اسیر دنیا و های هوشه


اسیر چنتا نگاهه قلبم


تو که تو قلبم نباشی اینه


ذلیل میشم توی چاهه قلبم


هر روز وشب جای آدمک هاس


همش توی اشتباهه قلبم


می خوام بازم عشق من توباشی 


بشی امیدم اله قلبم


خدایی دوستت دارم خدا جون


فقط تویی تکیه گاهه قلبم


نمیشه یک لحظه هم بدونت 


گمون کنم روبراهه قلبم


دلم برات تنگه خیلی تنگه


جواب بده باز به آهه قلبم


از این به بعد بندتم خداجون


تو هستی تک پادشاهه قلبم


دلم می خواس دوس شه بات دوباره


نتیجه اش این شد ، بداهه: قلبم


محمد هنری


💜