مادرم

تا زمانی که از تو دور نبودم ، روز مادر دستت را می بوسیدم و در آغوشم برای چند لحظه محبوست می _کردم تا باور کنم که در کنار توام و آرامشم برگردد

حالا

از راه دور روزت را تبریک می گویم اما این به دل خودم هم نمی نشیند حتی


مرا ببخش ،

رنج هایی که کشیده ای را هرگز نفهمیده ام 

حلالم کن مادر ، بزرگترین آرزویم سلامتی و حضور همیشگی ات با من است

هنوز هم که هنوزاج است «بچه ننه»ام و افتخارم است

مادر

دوستت دارم...

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤