واقعا این روزها زده ام بدر بی خیالی  ،  به این حالت معمولا می گویند شاد...

اما شاد که نیستم به یک معنا

دیگر نمی فهمم کی می خوابم و کی بیدار می شوم و کی امتحان دارم و....

:-\ :'( :-( ❤