سالها پیش خیلی دوس داشتنی بودم ولی امروز خودم را نمی پسندم ، روند رو به نزولم منزجر کننده است...‌....

😢:-(