ساغرم شکست ای ساقی

رفته ام ز دست ای ساقی

در میان طوفان

بر موج غم نشسته منم

در زورق شکسته منم

ای ناخدای عالم...🙇


پ.ن: هعی روزگار😢