دلم خوش است که من هم تغزلی دارم

برای گفتن از احساس خود پلی دارم

دلم خوش است اگر هر دو دست من خالی است 

درون سینه ی خود نازنین 🌷ی دارم


پ.ن: این دوبیت بداهه ایست که در یک شب از شب های سال۹۲موقع ورود به دانشگاه به ذهنم رسید❤