باید یه جوری از پس خودم برآم و این یه کم سخته برام.... 😢