پس از گذشت چند سال از حضورم در اینجا و به دلیل آرامش و احساس خوبی که به من منتقل میکند ، حس میکنم به اینجا تعلق دارم و اینجا را خانه ی خودم میدانم . اگر چه بار ها دانشگاه را مورد بی مهری خودم قرار داده ام و از نکات منفی اش گلایه کرده ام اما آنگاه که منصفانه میبینم ،اینجا همان چیزی است که زمانی آرزویش را داشته ام و این من هستم که تغییر یافته ام و باید خودم را بیابم تا از ااین فرصت استفاده کنم...❤

دانشگاه

              دوستت دارم....💕