خود نماز خواندن سخت است چه برسد به اول وقتش ولی اگر بخواهم کاری صورت بدهم نباید انتظار داشته باشم آسان باشد خاصه که اول کار همیشه دشوار است و طول می کشد تا آدم روی ریل بیفتد.

ای همه هستی ز تو پیدا شده  

خاک ضعیف از تو توانا شده

کمکم کن تا آنچه را که از من خواسته ای به درستی انجام دهم...

آمین

یا رب العالمین

💕🙏💕