به نام حضرت دوست

                ★★★

شعر مرا حتی وراندازی نکردی 

من خواستم عاشق شوم ، نازی نکردی

خب لااقل خوب است مثل دیگران باز

مثل عروسک با دلم بازی نکردی

هی از سمرقند و بخارا دم زدم حیف

حتی نگاهی ترک شیرازی نکردی

ای که پیمبر گونه لبهایت سخن گفت 

آخر چرا یک روز اعجازی نکردی؟

                    ★★★

پ.ن: این شعر را در بی آر تی سرودم ، پس از اینکه شعرم در جلسه ی شعر نقد نشد به اعتراض این شعر در ذهنم آمد...این ماجرا مربوط است به سال ۱۳۹۱