امروز پر کلاس ترین روز هفته است یعنی تا شب همینجوری از این کلاس باید بیام بیرون برم بشینم سر اون کلاس...

بی خیال بابا ! مگه رو پیشونی ما نوشته تراکتور ؟ تازه تراکتورم واس خودش ساعت کاری داره...

أ که هی !

حال میکنید از همه چی شاکیم،،،

😭